Copyright

This website is sponsored by Kalaam Media.

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa jo_clifford@sil.org

Kila kitu ni haki ya Huduma ya Kutafsiri Biblia na kuendeleza lugha za asili Mbeya, isipokuwa kimeandikwa tofauti.

 

Huduma ya Kutafsiri Biblia na Kuendeleza Lugha za Asili Mbeya

P.O. Box 6359

Mbeya

All photographs by A. Stroetzel